Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu vám detailně popíšeme, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte používáním našeho e-shopu  www.sibom.cz (dále jen „E-shop”).


Správcem osobních údajů je společnost SIBOM, s.r.o., U Silnice 70/7,751 24  Přerov IX-Lýsky, IČ:48395625, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 6464 (dále jako „SIBOM“).  SIBOM se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.


Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).


Jaké údaje shromažďujeme

SIBOM  shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší objednávky u naší společnosti, a to vyplněním objednávkového formuláře na E-shopu www.sibom.cz nebo v písemné, elektronické či telefonické formě. Tyto osobní údaje zahrnují:

  • Jméno / Příjmení / Titul
  • Poštovní adresa
  • Emailová adres
  • Telefonní číslo
  • Název společnosti
  • Historii vašich objednávek
  • Další informace, které nám dobrovolně poskytnete v poli Poznámka v objednávkovém formuláři
  • Informace o vašich návštěvách Webové stránky, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili
  • Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.


Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti se zasíláním slevových (akčních) nabídek se zasíláním informací o nových výrobcích. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10 ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.

Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech, službách a slevových akcích tak, jak je popsáno v sekci “Zasílání obchodních sdělení”.

Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.

Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.


Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely zasílání obchodních sdělení (akčních nabídek). Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit – příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.


Kde ukládáme vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití.


Bezpečnost

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.


Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti se zasíláním slevových (akčních) nabídek a se zasíláním informací o nových výrobcích. Vaše osobní údaje nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti SIBOM a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází popř. IT sítí nebo se jedná o přepravní firmy, které pro naši firmu rozváží zboží. Přístupy těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.


Odkazy na jiné webové stránky

Náš E-shop může obsahovat odkazy na jiné webové stránky jako je server justice.cz, Facebook nebo LinkedIn. Pokud však takový odkaz použijete a náš E-shop opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.


Práva subjektů údajů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.


V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti  SIBOM s.r.o., nás kontaktujte emailem sibom@sibom.cz.


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.